Z_dds_W070-252

 

Velikost 20 21
Délka(mm) 125 130
Šířka(mm) 60 60

 

Tabulka byla vytvořena na základě námi naměřených hodnot. Délka je měřena měřidlem 12 Plus a šířka měřidlem clevermess.